Home RenoveringStambyte ett stort ingrepp

Stambyte ett stort ingrepp

Ett stambyte innebär att rör och ledningar i ett hus byts ut. Det handlar om ledningar och rör för kranvatten och avloppsvatten. Dessa rör ligger ofta i anslutning till badrum och kök, varför dessa områden ofta renoveras i och med stambytet. I badrum är det vanligt att hela badrummet behöver bytas ut vilket innebär ökat värde med stambyte. Även om det är ett stort ingrepp att byta ut alla stammar i ett hus kan det alltså medföra att bostaden du bor i ökar i värde då både stammar och interiör blir helt ny. Det är därför ofta värt besväret att göra ett stambyte.

Nödvändigt underhållsarbete

Att byta ut stammarna i ett hus bör göras var fyrtionde år. Då är rörens livslängd oftast slut och kan ge upphov till stora problem om de inte byts ut. Rören kan börja spricka eller täppas igen vilket kan bli riktigt dyrt och kostsamt. För att underlätta stambytet så mycket som möjligt är det bra att de boende inte bor kvar i fastigheten när stammarna byts. Dels går det ofta mycket snabbare när fastigheten är tom men man behöver även tänka på att inte stöka till det för mycket i fastigheten eller använda för hög ljudnivå där boende vistas.

Öka bostadens värde

Du som bor i bostadsrätt har ofta en möjlighet att vara med och bestämma inredning i och med ett stambyte. Det kan exempelvis handla om att bestämma kakel till väggarna i badrummet och om du vill ha badkar eller dusch. Eftersom föreningen är med och betalar för stambytet kostar renoveringen betydligt mindre än om du hade renoverat ett helt badrum själv. Det kan därför vara värt att fundera över en bra planlösning i badrummet och att välja material och inredning som ökar bostadens värde. Särskilt viktigt är det för dig som planerar att sälja din lägenhet inom några år och därför vill få så bra vinst som möjligt.