Home TipsBesikta huset innan köpet

Besikta huset innan köpet

När man är ute efter att köpa ett hus har man som köpare enligt lagen jordbalken en undersökningsplikt. Detta betyder att det är ens eget ansvar att upptäcka eventuella fel i bostaden. Få privatpersoner har dock den erfarenhet och kunskap som behövs för att utföra en ordentlig besiktning vilket är varför köpare normalt sett anlitar någon för att göra besiktningen av huset.En besiktningsman går noga igenom husets alla delar och anmärker på vad som syns, hörs och även vad man kan känna för lukter. Eftersom besiktningsmannen inte kan besikta sådant som inte syns, som till exempel eventuella problem med insidan av rör eller tätskikt finns det inga garantier att hus är helt felfritt bara för att det genomgått en besiktning. Detta kan då bli  något som faller in under dolda fel och något som kan skapa betydligt större problem.Under besiktningen förs noga protokoll och det man komma tillbaka med anmärkningar. En del av dessa är sådant som måste åtgärdas. Men det kan även vara anmärkningar på något som kan vara ett problem och måste utforskas mer noggrant. Besiktningsmannen kan även säga vilka de eventuella riskerna är för ett hus och i runda drag vilka priser man kan tala om för att åtgärda dessa. Alla fel som dyker upp i protokollet blir dock saker man inte kan begära ersättning för från den tidigare ägaren.Det händer ibland att säljaren har låtit en besiktning genomföras. Väljer man att förlita sig på denna är man inte avtalspart och det kan således bli svårare att reklamera besiktningstjänsten. Dock är det möjligt att köpa in sig på besiktningen och efter ett intyg från besiktningsmannen blir man själv också avtalspart. Märker man i efterhand att det finns problem med huset som borde upptäckts i en besiktning men inte finns med i protokollet kan man under en begränsad tid begära ersättning från besiktningsmannen.