Home RenoveringÖka värdet på din fastighet

Öka värdet på din fastighet

Att köpa en fastighet med lägenheter för uthyrning kan vara ett bra sätt att tjäna extra pengar, skapa en fin pension eller driva som företag på heltid. Själva köpet av en fastighet kan vara en lång process och kräver en stor del eget kapital, men det är en artikel för en annan dag. Vi förutsätter att du redan har hittat en intressant fastighet och vill veta hur du kan öka värdet på fastigheten. Ökat värdet innebär oftast ökad standard på lägenheten i fastigheten. När lägenheter får bättre standard, finns det också skäl att höja hyrorna för att kunna återbetala lånet för renoveringen. Det innebär dock omfattande renoveringar såsom stambyten eller helt nya kök. Att tapetsera och lägga nya golv handlar om underhåll och är ett måste för alla fastighetsägare, du kan inte höja hyror eller värdera upp fastigheten på grund av underhållsåtgärder.En viktig post som gynnar fastigheten, de boende och dig själv är fönsterbyten. Många gånger kan man renovera befintliga fönster och därmed behålla fastighetens utseende och spara pengar. Men ibland är det bättre att byta . En klar fördel är att nya fönster är tätare och minskar uppvärmningskostnaderna. Det räknas också som standardhöjande och kan vara ett riktigt lyft för fasaden. Vi rekommenderar att ni tar in en konsult som hjälper dig att gå igenom hur du upphandlar tjänsten, vilka krav du ska ställa och hur arbetet går till. Det är ett kostsamt projekt men det behöver bara göras en gång under din livstid. Idag är utbudet av fönster stort, du kan i princip få kopior av de nuvarande fönstren men med bättre U-värde och exempelvis bullerisolering.Du kan också påverka värdet den långa vägen genom att förändra området. Om fastigheten ligger i ett område som inte är attraktivt för alla, kan du börja ta del av föreningslivet och sätta dig in i kommunens projekt. Kom med förslag på förbättringar, delta i möten och prata med media. Skapa en grupp med andra företagare i området och försökt att anordna tillställningar, möten och aktiviteter som kan gynna område. I det långa loppet kan denna typ av arbete leda till stora förbättringar i området och göra din fastighet och hela kvarteret mer attraktivt att bo i!