Home RenoveringRiva hus
Riva hus

Riva hus

Har du ett gammalt hus som du funderar på att riva? Eller har du kanske en mindre byggnad på din tomt som behöver rivas? Det är en del saker att tänka på när det kommer till rivning.

För dig som är entreprenör så har vi ett bra tips när det kommer till utrustning. På AMAS hittar du rätt verktyg för rivning, sortering och återvinning. För dig som inte är professionell utövare kan det ändå vara bra att veta vilka steg som måste gås igenom när man skall riva ett hus.

Först och främst måste du gå igenom byggnadens material och ämnen. Man brukar i detta steg börja med att undersöka bostadens byggnadsår för att kunna dra slutsatser vilka material och byggnadssätt som användes då. Att upptäcka eventuella farliga miljöavfall är av största vikt.

Nästa steg är att ansöka om rivningslov från kommunen. Det första steget är då en del i denna ansökan och ju noggrannare utförd inventering av huset som står beskriven i ansökan, desto större blir chansen att ansökan godkännes. Det som också ska finnas med är vad som ska rivas, hur det ska rivas och hur man hanterar rivningsavfallet.

När själva rivningen är igång kontrollerar man och tar bort de eventuella miljöfarliga delar först, så inte resten av byggnaden blir kontaminerad. Man brukar hantera ett material åt gången. När allt som är utplockat och utsorterat är klart brukar man riva själva stommen av byggnaden med en grävmaskin. Som sista steg ska rivningsfirman göra en rapport till byggaren vad som tagits bort och vart man skickat det. Du kan läsa mer om detta här.

Om du har ett hus som behöver rivas så fundera gärna ut innan om du har tänkt att göra något själv och vilka steg du skulle kunna utföra. Det mest bekväma är att anlita en rivningsfirma, som tar hand om materialet på bästa sätt. Det kan också vara en god idé att redan innan planeringen är igång kontakta kommunen och se vilka regler som finns för rivning där just du bor. Fundera också på om det är någon inredning som ska behållas eller skänkas vidare.

Lycka till!