Home InredningInred vinden och få extra boyta
Inred vinden och få extra boyta

Inred vinden och få extra boyta

I många hus är vinden bara ett kallt förråd, en del har inte ens golv och går bara att nå genom en lucka i taket. Har du turen att ha en stor vind som du kan stå raklång i kan du skapa extra boyta! Det kräver så klart pengar och arbete men i slutändan är dessa kvadratmeter billigare än att bygga ett attefallshus eller förråd. 

Bygglov

I vissa kommuner får du inte inreda en oinredd vind utan att ansöka om bygglov först. Eftersom takkonstruktionen kan behöva ändras för att få mer utrymme är det viktigt att en konstruktör tittar på vinden och skriver ett utlåtande som följer med bygglovet. Är vinden inredd men oisolerad är det större chans att du kan renovera den som du vill.

Om vinden ska användas som ett sovrum måste det ibland finnas fler än en utrymningsväg. Som exempel kan ni behöva sätta fast en utfällbar stege utanför ett fönster, samt att fönstret måste vara stort nog för en vuxen person att klättra ut genom.

Gammal isolering

I äldre hus brukar isoleringen vara kutterspån eller sågspån. Den fungerar men isolerar dåligt jämfört med dagens material. Vill du ha samma klimat på vinden som resten av huset kan du behöver byta ut sågspånet mot lösull eller skivor. Ett vindsutrymme på 30 kvadratmeter med 15 centimeters lager sågspån blir runt 8,4 kubik spån att skotta ut. Det kan ge även den mest tränade människan ryggskott. Istället rekommenderar vi att ni anlitar ett företag som kan suga ut spånet med en sugbil. Om alla utrymmen är tillgängliga tar inte mer än en dag och de tar hand om avfallet. Många gånger kan företagen även blåsa ut ny isolering i samma veva.

Isolera väggar och tak – riskkonstruktion

Att isolera en vind innebär att man bygger en riskkonstruktion så det är viktig att planera bygget och ta hjälp av fackmän. En välisolerad vägg håller inte inne den fuktiga inomhusluften. Luften kommer att läka in i väggen och kommer den ut mot det kalla taket eller en kall kattvind, kondenserar luften och bildar till slut fuktskador och mögel i utrymmet. Därför är det viktigt att använda en ångbroms som hindrar inomhusluften att nå dessa kalla plats på vinden. Ångbromsen måste sitta helt tätt i både tak och väggar. Ska ni isolera ändå upp till nock, något som är väldigt populärt och kanske nödvändigt för att få normal takhöjd, måste ni skapa en luftspalt mellan yttertakets panel och isoleringen.

Ventilation

Ett isolerat vindutrymme måste ha bra ventilation för att få in friskluft och främst, för att leda ut den fuktiga inomhusluften. Friskluftsventiler fungerar via självdrag och kräver lite arbete att installera. Har ni redan mekanisk ventilation i huset kan ni bygga vidare på den så att vinden också innefattas i systemet.