Home TipsByggprojekt för bostadsrättsföreningen

Byggprojekt för bostadsrättsföreningen

Som bostadsrättsförening så kan det komma till att man vill bygga ut eller bygga något nytt. Det kan vara lite komplicerat då det är en förening som ska förvalta och äga de byggnader som skall uppföras. För det mesta så är det föreningen tillsammans som fatta beslutet om ett byggprojekt för bostadsrättsföreningen men det är en del avtal och annat som behöver ordnas innan bygget kan sätta igång.Även om medlem i styrelse kanske har erfarenheter från olika byggprojekt så kan det vara värt att kolla upp entreprenadavtal och annat från ett juridiskt perspektiv. Det kan vara rådgivning hur ett avtal bör se ut men också hjälp med att författa olika avtal som berör själva byggprojektet. Det kan vara till god hjälp att få någon utomstående jurist att titta på allt innan man sätter igång på allvar. Alla avtal och det som rör byggprojektet bör vara väl genomgånget innan allt startar.Det gäller att allt går rätt till och att inte något i efterhand blir fel för den förening som vill förverkliga något byggprojekt som det beslutats om på någon årsstämma. Det vilar självklart ett stort ansvar på styrelsens axlar att göra rätt gentemot medlemmarna i den bostadsrättsförening som ska stå bakom det byggprojekt som ska påbörjas. Om allt är väl grundat och alla avtal har låtits kollas upp så kan man inte göra så mycket mer. Skulle problem uppstå under byggprojektet så får dessa tas hand om då.